За контакти

Нели Трайкова – Политически сътрудник: 0878 478 774
Спас Колев – Председател районен съвет: 0876 365 682

Пресцентър: 02 931 41 71
Е-mail: serdika@bspsf.bg