No Image

На 30.05.2017г. ще се проведе редовното заседание на ИБ на БСП „Сердика“

На 30.05.2017г. от 18:00ч., в централата на РС на БСП „Сердика“, ще се проведе редовното заседание на ИБ. На заседанието ще присъстват членовете на Съвета на Председателите на ОПО – др. Георги К...
read more