Петко Димитров беше преизбран за председател на младежите в БСП – Сердика

Петко Димитров беше преизбран за председател на младежите в БСП – Сердика

На общото събрание на МО в БСП – Сердика, което се проведе на 13.04.2018г, Петко Димитров беше преизбран с пълно мнозинство за председател на организацията. Гости на събранието бяха народните пр...
read more